Tags

, , , , , , , , , , , , , , , ,

21.05.2017 - 1

Întotdeauna am știut că vreau blog. Am și început vreo 2 sau 3, dar s-a ales praful de ele. E dificil să scrii, atunci când nu ai direcție. Nici scop. Pare superficial, iar după câteva postări, ideile pier.

I have always known that I wanted to have a blog. I have even started 2 or 3, but I eventually failed. It’s difficult to write, when you have no direction. No purpose. It looks superficial and after a few posts, the ideas disappear. 

Acum știu. Așa că, iată-mă! Gata să vă destăinui și vouă ce vreau și ce am de gând să fac.

Now I know. So, here I am! I’m ready to reveal what I want and what are my plans.

Întotdeauna mi-a plăcut să creez lucruri. Cum am știut, cu mâinile, dar din suflet. Pentru a fi altfel. Pentru a fi mai aproape de a-mi defini stilul. Nu am urmat o școală de specialitate, dar pasiunea pentru domeniu m-a determinat să mă autoeduc, pentru a-mi putea transpune ideile în formă finită.

I have always enjoyed creating things. In my own way, with my hands, but with a lot of soul. In order to be different. In order to be closer to defining my style. I haven’t attended a specialized school, but my passion for this field has made me educate myself, so I could transpose my ideas in a physical form.

Uitându-mă în urmă, am realizat că am investit relativ mult (financiar, și nu numai), în tot ce înseamnă acest hobby. Am învățat multe prin metoda încercare-eroare, am pierdut nopți întregi căutând răspunsuri online și am parcurs numeroase cărți de specialitate.

Looking back, I have realized that a lot has been invested (financially, and not only) in everything this hobby represents. I have learned a lot through the trial-error method, I have wasted countless nights looking for answers online and I have read numerous related books.

Așa că am decis să pornesc acest blog bilingv, care să documenteze diferitele procedee de obținere a tiparelor, de croit, cusut și nu numai. Va fi un blog educațional, gratuit, pentru cei care nu au posibilitatea de a achiziționa cărți sau timpul necesar pentru a le citi.

Therefore, I have decided to start this bilingual blog, that will document various pattern making processes, sewing methods and other interesting things. It will be an educational blog, free of charge, for all the people who cannot purchase books, nor have the time to read them.

Mă declar iremediabil pasionat de acest domeniu și îmi doresc să împart cu voi cunoștințele acumulate. Voi încerca să fac asta prin diversele mijloace disponibile (foto, video, etc.).

I am irremediably in love with with field and I want to share with you the knowledge that I have acquired over the years. I will do this with the help of the various available media tools (photo, video, etc.). 

În prima fază, voi posta un articol pe săptămână (duminica). Momentan, atât îmi permite timpul.

For now, I will post an article once a week (on Sundays). Momentarily, this is all I can do. 

Sper să găsiți aceste postări utile. Scrieți-mi, trimiteți feedback sau certați-mă la artizanromania(at)gmail(dot)com.

I hope you’ll find these posts useful. Send me an email, send me feedback or scold me at artizanromania(at)gmail(dot)com.

Micul anarhist,

The small anarchist,

D.

 

 

Advertisements